• groeps- & solowandelingen;
  • ma t/m zo, óók op feestdagen;
  • kleine groepen;
  • alle rassen welkom;
  • DogSitter aan huis

Wat zijn "hoogrisicohonden"

Daar kunnen we kort over zijn: die bestaan niet!

Ooit, (in 2017), was er de "lijst van 21" waarop de meest gevaarlijke honden in Nederland voorkwamen. Inmiddels zijn we verder én wijzer en praten we uitsluitend over gevaarlijk gedrag van honden. En dat kunnen de eerder genoemde honden, maar ook Golden Retrievers, Chihuahua's en Bordercollies zijn.

Wat verstaan we onder "gevaarlijk gedrag van honden"

Onder "gevaarlijk gedrag van honden" verstaan we gedrag dat een hond vertoont in situaties die normaal geen probleem opleveren. Een voorbeeld: als iemand onverwacht een beweging maakt en een hond reageert daar agressief op, dan spreken we van "gevaarlijk gedrag". (bron: Rijksoverheid)

Het risico op dergelijk gedrag hangt af van verschillende zaken. Onder andere temperament, huisvesting en lichamelijke problemen met pijn hebben invloed op het gedrag van een hond. Een andere belangrijke factor is de manier waarop de eigenaar met de hond omgaat.

Mogelijke oorzaken van agressief gedrag staan in het onderzoeksrapport ‘The Safe Dogproject. Dit rapport is in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) geschreven. 

Alle rassen welkom

Bij Hands & Paws zijn we er trots op dat wij alle rassen accepteren MITS de hond sociaal vaardig is en alle basiscommando's beheerst. We beginnen niet voor niets met twee introductiewandelingen om de hond te observeren. Omdat we bij Hands & Paws met homogene groepen werken, introduceren wij de nieuwe hond stapsgewijs in een groep waarvan wij denken dat hij of zij aansluiting zal vinden qua spel- & energieniveau maar ook qua karakter. 

Dat wil overigens niet zeggen dat een vlinderhondje niet in dezelfde groep als een Argentijnse Dog geplaatst kan worden maar qua spelniveau heeft de Argentijn totaal niets aan het vlinderhondje. 

Samenstelling groepen

Per dag lopen we met drie groepen. Deze zijn grofweg in te delen in

a) de rustigere, zachte honden

b) de fysiek spelende honden

c) de jagers

Bij groep A en C lopen we met maximaal acht honden; bij groep B lopen we met maximaal vier honden. Dit heeft met diverse aandachtspunten te maken waaronder kracht en dynamiek. Omdat we met minder honden lopen in deze groep, geldt hiervoor  een toeslag.

Natuurlijk is het ook mogelijk dat een Molosser met een van de andere groepen mee kan wandelen. We hebben tenslotte te maken met individuen met een eigen karakter. Hiervoor kunnen echter aanvullende vereisten gelden zoals een muilkorf.

Lichaamstaal 

Naast het zorgvuldig samenstellen van de groepen, letten we natuurlijk scherp op de lichaamstaal van de honden en hebben we daar diverse trainingen voor gevolgd. Daarnaast zijn wij altijd uitgerust met breaksticks en weten we hoe we deze moeten gebruiken.

Afscheid

Tot slot: we zullen u ALTIJD proberen van dienst te zijn, maar past een hond in geen enkele groep omdat zijn of haar gedrag voor te veel onrust of voor gevaarlijke situaties zorgt, dan zijn we ook duidelijk en nemen we afscheid van elkaar.